วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ กู่โกสีย์วิทยา ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศึกษนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/VddHu7Sp9YuHYYt57