วันจันทร์, กันยายน 16โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

62-09-03 ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพสื่อแผงประสมอักษร และประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อสื่อแผงประสมอักษร(การส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย นางสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพสื่อแผงประสมอักษร และคณะครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพสื่อแผงประสมอักษร และประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อสื่อแผงประสมอักษร(การส่งเสริมการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox