วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข และคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/2Cq61bgriYAfdX4v9