วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญและรับมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่   https://photos.app.goo.gl/m73hqv1geuuJgjtz6