วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/aryKyR4X2mu6rmR5A