วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพาวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/9nANnKG2DLsrjGw38