วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/KhYBFMHdCTvQ1VLA8