วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2  เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/BjeBj54KXybv5XQ96