วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และนางอัจฉรา เกียรติโพธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/HobFGq3HVguVDGLC9