วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง นายขันตรี โสภาพิศ นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อหารือและติดตามงานด้านต่างๆ ข้อราชการที่เร่งด่วน ณ ห้องวิทยพัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/eHyXySNypTrDgPJZ7