วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/bD97ifjgo9Xs7Zf8A