วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และ คณะผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศองค์ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้บริหาร และภาวะผู้นำ ในตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

https://photos.app.goo.gl/onayFA4rB6FAsX4J6