วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาพ : https://photos.app.goo.gl/jqFYR5FEjn362uxi8