วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ท่านดวงนภา ขาวสุข รองผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สวมเสื้อสีขาวร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ทำการอำเภอจักราช