ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.
ท่านพิเชษฐ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้มอบหมายให้ ท่านภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกกลุ่มงานร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมเพื่อแสดงความอาลัยแด่คุณแม่เจียรไนย ชาวเรือ (มารดาของนางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์)
ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ศาลา 4