🌐 คลิกที่นี่..เพื่อเปิดเอกสาร ประกาศ ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ โรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      🌐 คลิกที่นี่..เพื่อเปิดเอกสาร ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)