ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ? คลิกที่นี่..เพื่อเปิดเอกสาร ประกาศ ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ โรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ? คลิกที่นี่..เพื่อเปิดเอกสาร ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)